Opłata konferencyjna

Koszt uczestnictwa w konferencji (bez zakwaterowania) wynosi 650 PLN
Opłaty należy dokonać na konto:

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
O/Kraków ul Pijarska 1

96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

IBAN:
PL 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922


w opisie przelewu należy zaznaczyć: 4445, imię nazwisko, "WibroTech 2016"

Uwaga: numer 4445 jest istotny i pozwoli na szybsze zidentyfkowanie wpłaty na konto