Adres sekretariatu

Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
Akademia Górniczo - Hutnicza
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel.(0-12) 617 36 27 Fax.(0-12) 633 23 14
sekretarz Komitetu Organizacyjnego
Radosław MarczukPrzesyłki pocztowe prosimy oznaczyć godłem "WibroTech 2016"