Informacje dla autorów


Szanowni Państwo


Streszczenia zakwalifikowanych i zrecenzowanych prac będą opublikowane w materiałach konferencyjnych i dostarczone uczestnikom w dniu rozpoczęcia konferencji

 

Skróty artykułów i plakatów do publikacji w materiałach konferencyjnych oraz pełne wersje pozostałych artykułów powinny zestać przygotowane wg szablonu (pobierz) i przesłane na adres organizatorów do 15.05.2016