Zapraszamy do udziału

XVIII KONFERENCJA NAUKOWA Wibroakustyki i wibrotechniki
XIII OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM Wibroakustyka w systemach technicznych

Jak co roku celem konferencji jest wymiana doświadczeń i osiągnięć naukowo - badawczych z różnych ośrodków w kraju z zakresu wibroakustyki i wibrotechniki. Tematyka dotyczy zagadnień występowania procesów wibroakustycznych w technice i przyrodzie, ich analizy, modelowania i identyfikacji ich oddziaływań dynamicznych, oceny ich wartości informacyjnej dla celów diagnostycznych, a także kształtowania ich charakterystyk.

 

Konferencja dedykowana jest
prof. dr hab. inż. Wojciechowi Batko
z okazji 70-lecia urodzin

 

Honorowy patronat

 

JM Rektor
Akademii Górniczo-Hutniczej

prof. dr hab. inż. Tadeusz SŁOMKA

Dziekan Wydziału
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

prof. dr hab. inż. Antoni KALUKIEWICZ

 

Komitet Akustyki
Polskiej Akademii Nauk