Architecture

KMiW Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

Aktualności

Strona KMiW

Z dniem 12 czerwca 2017 r. uruchomiona zostaje nowa strona WWW Katedry Mechaniki i Wibroakustyki. Dodane zostały nowe funkcje. Strona będzie cały czas rozwijana w związku z tym za niedogodności z góry przepraszam.

Bartłomiej Borkowski

2017-06-12


×

Strona KMiW

Z dniem 12 czerwca 2017 r. uruchomiona zostaje nowa strona WWW Katedry Mechaniki i Wibroakustyki. Dodane zostały nowe funkcje. Strona będzie cały czas rozwijana w związku z tym za niedogodności z góry przepraszam.

Bartłomiej Borkowski

Zamieszczono: 2017-06-12 11:00:00

Bielty do ICE Kraków.

Dział Socjalno-Bytowy uprzejmie informuje o możliwości nabycia biletów na SOLO piano recital IVO POGORELIĆ, który odbędzie się 9 czerwca 2017 r., godz. 20 00. „IVO Pogorelich – wybitny pianista urodzony w Belgradzie. Naukę na fortepianie rozpoczął w wieku 7 lat, kilka lat później kontynuował ją już w Moskwie. Studiował pod opieką wybitnej pianistki Alizy Kezeradze, którą później poślubił. Zwycięży...

2017-06-04


×

Bielty do ICE Kraków.

Dział Socjalno-Bytowy uprzejmie informuje o możliwości nabycia biletów na SOLO piano recital IVO POGORELIĆ, który odbędzie się 9 czerwca 2017 r., godz. 20 00. „IVO Pogorelich – wybitny pianista urodzony w Belgradzie. Naukę na fortepianie rozpoczął w wieku 7 lat, kilka lat później kontynuował ją już w Moskwie. Studiował pod opieką wybitnej pianistki Alizy Kezeradze, którą później poślubił. Zwyciężył konkursy w Casagrande Competition w Terni (Włochy, 1978) i w Montreal International Music Competition (1980). Rozgłos przyniósł mu X Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie odpadł w 3 etapie. Na znak protestu argentyńska pianistka i członek jury zrezygnowała z dalszego bycia jurorem. Pogorelich występował z uznanymi orkiestrami filharmonicznymi Berlina, Londynu, Wiednia, Chicago, Filadelfii, Bostonu, Los Angeles. Koncerty na żywo przyniosły mu miano poety fortepianu. W 1982 podpisał kontrakt na wyłączność z Deutche Grammophon. Z jego inicjatywy powstały dwie fundacje stypendialne (w Chorwacji oraz w Bośni i Hercegowinie) wspierające młodych pianistów. Wielokrotnie angażował się charytatywnie. W 1988r. został mianowany Ambasadorem Dobrej Woli UNESCO. Ostatni jego recital w Polsce miał miejsce w 2008r. podczas festiwalu Chopin i jego Europa.” Źródło: Materiały promocyjne organizatora.

Zamieszczono: 2017-06-04 12:45:42

Otwarte Seminarium

Uprzejmie zapraszam na otwarte Seminarium Katedry Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn na którym mgr inż. Maksymilian Smolik wygłosi referat nt. „Projektowanie procesu obsługiwania obiektów technicznych na przykładzie wybranych wagonów tramwajowych”, które odbędzie się 7.06.2017 o godz. 9:45 w Sali 325 paw. B2.

2017-06-04


×

Otwarte Seminarium

Uprzejmie zapraszam na otwarte Seminarium Katedry Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn na którym mgr inż. Maksymilian Smolik wygłosi referat nt. „Projektowanie procesu obsługiwania obiektów technicznych na przykładzie wybranych wagonów tramwajowych”, które odbędzie się 7.06.2017 o godz. 9:45 w Sali 325 paw. B2.

Zamieszczono: 2017-06-04 12:36:36

O Katedrze

KMiWKatedra Mechaniki i Wibroakustyki AGH prowadzi działalność naukową i dydaktyczną w zakresie mechaniki stosowanej, wibroakustyki i inżynierii dźwięku, teorii maszyn oraz informatyki w inżynierii mechanicznej - dyscyplin przeżywającej obecnie burzliwy rozwój i cieszących się dużym zainteresowaniem studentów. Prace naukowo - badawcze oraz proces dydaktyczny, opierające się na ponad 30 - letnim doświadczeniu, prowadzone są przez duży zespół pracowników naukowych, specjalizujących się w wielu unikalnych dziedzinach, przy wykorzystaniu nowoczesnej bazy laboratoryjnej oraz rozbudowanych narzędzi informatycznych. Działalność naukowo - badawcza prowadzona jest w ramach projektów (grantów) KBN, działalności statutowej, prac własnych oraz w ramach prac naukowo - badawczych i wdrożeniowych prowadzonych dla różnych przedsiębiorstw i instytucji na terenie całej Polski.

Prace badawcze w dziedzinie wibroakustyki związane są z modelowaniem, identyfikacją i analizą procesów wibroakustycznych zachodzących w przyrodzie i technice, zastosowaniem metod aktywnych (sterowania) w tłumieniu drgań i hałasu, a także w wzbudzeniu silnego pola akustycznego dla potrzeb oczyszczenia urządzeń energetycznych z osadów pyłowych, badaniami własności materiałów wibroizolacyjnych i dźwiękochłonnych, projektowaniem rozwiązań minimalizujących hałas i wibracje maszyn i urządzeń oraz rozwojem metod i środków dla diagnostyki maszyn i urządzeń. Intensywnie rozwijane są prace w dziedzinie inżynierii dźwięku, szczególnie cyfrowego przetwarzania sygnałów przy zastosowaniu technologii procesorów sygnałowych, w tym metod modyfikacji zarejestrowanych materiałów dźwiękowych do pożądanych parametrów odsłuchowych, filtracji i predykcji zaburzeń występujących w procesach drganiowego monitoringu maszyn wirnikowych. Wiele aplikacje ukierunkowanych zostało na wskazanie przydatności rozwinięć falkowych dla celów diagnostyki, rozwój metod badania akustyki pomieszczeń, ich adaptacji akustycznej oraz ocen jakości akustycznej wnętrz, a także kształtowania nowych technologii sterowania dźwiękiem. W zakresie mechaniki stosowanej tematyka prac. Wiele aplikacje ukierunkowanych zostało na wskazanie przydatności rozwinięć falkowych dla celów diagnostyki, rozwój metod badania akustyki obejmuje zagadnienia związane z rozwojem zasady wzajemności w układach Przedmiotem badań były też liczne aplikacje mechaniki do problemów analizy i syntezy układów mechanicznych rozpatrywanymi w dyskretno-ciągłych formach analiz modelowych, w tym aplikowanych do zagadnień wibroizolacji, czy potrzeb wibrotechniki. Rozwój narzędzi informatycznych, zarówno sprzętowych jak i programowych, spowodował, iż w naturalny sposób rozwijane są różne algorytmy komputerowe dla potrzeb aplikacji technicznych, w tym komputerowego modelowania pola akustycznego oraz zaawansowanej analizy dynamicznej.

KMiWPrzedmiotem badań były też liczne aplikacje mechaniki do problemów analizy i syntezy układów mechanicznych rozpatrywanymi w dyskretno-ciągłych formalizmachmodelowych, w tym aplikowanych do zagadnień wibroizolacji, czy potrzeb wibrotechniki. Rozwój narzędzi informatycznych, zarówno sprzętowych jak i programowych, spowodował, iż w naturalny sposób rozwijane są różne algorytmy komputerowe dla potrzeb aplikacji technicznych, w tym komputerowego modelowania pola akustycznego oraz zaawansowanej analizy dynamicznej. Podstawowe problemy badawcze dotyczą zastosowania metody elementów skończonych (MES) i metody elementów brzegowych (MEB) w mechanice (szczególnie w wibrotechnice). Jednocześnie prowadzone są (unikalne w skali krajowej) prace nad zastosowaniem tych metod w analizie pola akustycznego w otoczeniu pracujących maszyn i urządzeń oraz badania w dziedzinie zastosowania metod geometrycznych do modelowania pola akustycznego.

Prace badawcze związane z zastosowaniem metod komputerowych bazują na wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi obliczeniowych takich jak systemy obliczeniowe SYSNOISE, RAYNOISE, BEASY, PATRAN/NASTRAN, ABAQUS, czy SOUNDPLAN. Prowadzone są również prace nad budową oprogramowania dydaktycznego do analizy mechanizmów łączonych w łańcuchy kinematyczne. Katedra na wszystkich polach swojej działalności współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi zagranicą. W ramach tej współpracy organizowane są krótkoterminowe staże naukowe, których celem jest wymiana doświadczeń naukowych, wspólne prowadzenie badań i publikacje. Pracownicy Katedry biorą udział w pracach naukowych organizacji zagranicznych, w komitetach redakcyjnych oraz komitetach naukowych sympozjów i konferencji naukowych. Katedra jest organizatorem lub współorganizatorem wielu konferencji krajowych i międzynarodowych z zakresu wibroakustyki i diagnostyki np. Noise Control, Otwarte Seminarium z Akustyki, Szkoły Metody Aktywne Redukcji Drgań i Hałasu.

Analiza akustyczna obiektów UNESCO w Polsce

Badania nad akustyką obiektów UNESCO w Polsce obejmują zarówno analizę krajobrazu dźwiękowego (ang. Soundscape) jak i auralizację wybranych obiektów. Badania prowadzone są z zastosowaniem technik binauralnych oraz ambisonicznych. Prowadzone są również odsłuchowe badania nad percepcją oraz subiektywnymi wrażeniami związanymi z danymi obiektami.

Obiekty:

Stare Miasto w Krakowie
Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni
Puszcza Białowieska
Stare Miasto w Warszawie
Stare Miasto w Zamościu
Średniowieczny zespół miejski Torunia
Zamek krzyżacki w Malborku
Park Mużakowski
Auschwitz-Birkenau

Kontakt

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Kierownik Katedry:
prof. dr hab. inż. Jerzy Wiciak

Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Budynek D-1

tel. +48(12)617-30-64
fax +48(12)633-23-14
email: kmiw(at)agh.edu.pl
Zastępca Kierownika Katedry:
prof. dr hab. inż. Piotr Kleczkowski

Sekretariat:

Małgorzata Bugaj
Justyna Seitz